Wie een woning wil kopen of huren en niet noodzakelijk een groot budget heeft, zal vooral nood hebben aan informatie en hulp om die te verzamelen, te verwerken en te interpreteren. De dikwijls niet eenvoudige administratieve taal en kennis over waar je terecht kan en welke formulieren je moet invullen is meestal een onoverkomelijke hinderpaal.

Om op een basisniveau voldoende hulp te bieden werden de woonwinkels opgericht.

woonwinkelVlaanderen

In Vlaanderen zijn er 17, maar je vindt ze niet steeds onder de naam woonwinkel; “wooninformatie”, “woonhoek”, enz., allerlei namen worden gebruikt. Sommige werden opgericht als een dienst van een gemeente of OCMW, andere zijn privé-initiatieven.

Meestal werken ze binnen bepaalde gemeentegrenzen. Ze nemen ook zoveel mogelijk deel aan een actief woonbeleid. Met hun ervaring willen ze nieuwe initiatieven beïnvloeden.

Woonwinkels

Een woonwinkel brengt huurder of koper en eigenaar met elkaar in contact en richt zich specifiek tot de meest behoeftigen. Daartoe zijn ze laagdrempelig, iedereen kan op een makkelijke manier gebruik maken van hun  diensten gaande van het samen zoeken naar een geschikte en betaalbare woning, aankoop- en renovatiebegeleiding, expert voor wat betreft de vele subsidies en de voorwaarden om ze te bekomen, klusjesdienst tot, uitzonderlijk, huurconflicten. Er wordt gestreefd naar een volledige kwaliteitsvolle discrete en persoonlijke begeleiding.

De woonwinkel beschikt ook over eigen informatienetwerken, ze kennen de sociale huisvestingsmaatschappijen en de plaatselijke mogelijkheden. Het doel is om kwaliteitsvolle woningen aan te bevelen waar de toekomstige huurder of koper woonzekerheid heeft aan een betaalbare prijs en in een geschikte woonomgeving (vb. Kinderen, ouderen).