Een woonkrediet, een hypothecaire lening, wordt gebruikt voor het financieren van een onroerend goed of het (ver)bouwen van een onroerend goed. De looptijd van het krediet is afhankelijk van het ontleende bedrag en je financiële situatie.
Wanneer je een woonkrediet afsluit met een lange looptijd dan zullen de maandelijkse kosten lager liggen dan bij een kortere looptijd. Bij een lening met een looptijd van minstens tien jaar zal een deel van het woonkrediet fiscaal aftrekbaar zijn. Je kunt kiezen voor een vast rentepercentage of een variabele rente. Bij een vaste rente weet je gedurende de volledige looptijd waar je aan toe bent, terwijl je bij een variabele rente een wisselend rentepercentage kunt verwachten.
Diverse kredietverstrekkers bieden een woonkrediet aan. Je doet er verstandig aan simulaties uit te voeren en extra informatie aan te vragen. Op deze manier kun je de woonkredieten met elkaar vergelijken en het meest voordelige krediet afsluiten.