Wanneer u er over nadenkt om een autoverzekering af te sluiten is het noodzakelijk geworden om even stil te blijven staan bij de verschillende mogelijkheden die er op de markt beschikbaar zijn. Allereerst is het goed om te weten dat er eigenlijk drie verschillende autoverzekeringen bestaan. Het is een alom bekend misverstand dat mensen denken dat een “complete autoverzekering” verplicht is terwijl er in Europa alleen een verzekeringsplicht geldt voor de zogenaamde WA of BA verzekering. Deze verzekering heeft echter enkel en alleen als doel om schade aan derden te dekken en dus geen schade die wordt aangebracht aan de eigen auto.

Welke autoverzekering u nu precies wenst af te sluiten is vooral afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Wenst u enkel schade aan derden in te laten dekken? Kies dan voor een WA of BA autoverzekering. Wenst u ook schade aan uw eigen auto in te dekken, dan zult u moeten kiezen voor een beperkt of full casco autoverzekering. Hou er wel rekening mee dat deze laatste altijd duurder is en veelal ook een WA of BA verzekering omvat.