Wanneer u er voor kiest om een eigen woning aan te kopen bent u er zich zonder twijfel van bewust dat u een zware financiële verbintenis aangaat. Omdat u jammer genoeg niet kunt weten wat de toekomst brengt is het belangrijk om stil te blijven staan bij de eventuele risico’s die verbonden zijn aan het afsluiten van een dergelijk zwaar krediet onder de vorm van een hypothecaire lening. Wanneer alles goed gaat zult u immers maandelijks gewoon een vast of variabel bedrag aflossen gedurende een bepaalde periode, maar wat wanneer u tijdens de afbetaling komt te overlijden? Kunt u voorzorgen treffen zodat de nabestaanden niet worden opgezadeld met uw zware financiële verplichtingen? Zeker en vast!

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die gekoppeld kan worden (en ook meestal wordt) aan een hypothecaire lening. Door het afsluiten van een schuldsaldoverzekering zult u er voor zorgen dat de kredietverstrekker in het geval u komt te overlijden door de verzekeraar wordt uitbetaald. Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijk voordeel wat betreft de kredietverstrekker, maar ook uw nabestaanden kunnen op deze manier op hun twee oren slapen. Daar het resterende bedrag van uw hypothecaire lening is afbetaald dienen zij voor geen enkele aan de aankoop van het huis verbonden financiële schuld meer op te draaien.

De premie voor de schuldsaldoverzekering zit in bepaalde gevallen ingewerkt in de maandelijkse afbetaling van de hypothecaire lening. In bepaalde uitzonderlijke gevallen (zoals bij een aflossingsvrije hypotheek) dient u een schuldsaldoverzekering echter apart af te sluiten en te betalen door middel van maandelijkse of jaarlijkse premies.