VerzekeringIn het Vlaamse gewest kan je gratis een Verzekering gewaarborgd wonen krijgen. Met deze verzekering wil het Vlaamse gewest je een zekerheid geven je woning verder te kunnen afbetalen als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De dekking loopt 10 jaar en je moet de verzekering aangaan ten laatste 1 jaar na je eerste kapitaalsopname.

Met je woning wordt bedoeld nieuwbouw, kopen of verbouwen.  Als je dan daarna werkloos wordt zal, na een wachttijd van 3 maanden, gedurende maximaal 3 jaar de verzekering je een tegemoetkoming storten of rechtstreeks een deel van je hypothecaire lening afbetalen.

Hoeveel er juist wordt tegemoetgekomen hangt onder andere af van je laatste inkomen en van het bedrag van de maandelijkse afbetaling van je lening. Daarenboven geldt het eerste jaar nog een bijkomende beperking tot 70% van je maandelijkse aflossing, het tweede jaar 56% en het derde 42%. Er wordt ook nooit meer dan 500 of 600 euro per maand uitgekeerd.

Je lening moet ook groter zijn dan 50.000 euro (25.000 euro bij renovatie) en de geschatte verkoopwaarde mag niet meer bedragen dan 320.000 euro (soms verhoogd tot 368.000 euro). Bij nieuwbouw heb je ook nog een inkomensgrens die verschillend is voor alleenstaanden en wettelijk- of feitelijk samenwonenden.

Uit het voorgaande blijkt dat deze verzekering niet kan voor iedereen en dat je ook moet voldoen aan een hele boel te bewijzen beperkingen wat veel papierwerk meebrengt. Onthoud echter vooral het belangrijkste: deze verzekering is gratis en als het slecht gaat heb je er wat aan. Maak eens een afspraak met de bank.