Het nemen van een tweede hypotheek kan er voor zorgen dat de kosten voor een koopwoning toch maandelijks opgebracht kunnen worden. Daarnaast wordt de tweede hypotheek vaak gebruikt om een verbouwing te kunnen financieren. Het risico van een tweede hypotheek is echter dat er te veel kosten per maand gemaakt kunnen gaan worden. Omdat er nu dus twee hypotheken zijn die elke maand betaald moeten worden. Daarom is het aan te raden om de tweede hypotheek alleen aan te vragen wanneer re genoeg budget aanwezig is om het aan te kunnen vragen en ook af te kunnen lossen.

Een tweede hypotheek kan afgesloten worden bij de zelfde of een andere hypotheekverstrekker. Echter is het handig om het af te sluiten bij dezelfde, omdat de andere hypotheekverstrekker hogere kosten zal rekenen. Wanneer een hypotheek niet meer betaald kan worden doordat iemand bankroet is, zal de hypotheekverstrekker van de eerste hypotheek het eerst aanspraak mogen maken op terugbetaling. Door beide hypotheken af te sluiten bij de zelfde verstrekker kan de twee hypotheek en stuk goedkoper uitvallen.

De hoogte van de tweede hypotheek wordt bepaald door de waarde die de woning zal hebben nadat de woning verbouwd is. Dit betekent dan ook dat de totale hypothecaire lening gelijk is aan het bedrag dat de verbouwing van de woning kost. Door van te voren aan te geven welke kosten er gemaakt zullen worden aan verbouwingen zal de hoogte van de tweede hypotheek opgesteld worden.

De tweede hypotheek kan een andere hypotheekvorm hebben dan de eerste hypotheek. Als de eerste hypotheek een annuïteitenhypotheek is betekent dit niet dat de tweede hypotheek dat ook moet zijn. Er kan nog steeds tussen alle verschillende hypotheekvormen gekozen worden. Hierdoor kan er een hypotheekvorm gekozen worden die goed af te lossen is. Dit is belangrijk, omdat er ook al kosten gemaakt worden aan het aflossen van de eerste hypotheek.

De kosten van een tweede hypotheek zijn vaak gelijk aan die van een eerste hypotheek. De rentepercentages zullen namelijk hetzelfde zijn. Echter is de hoogte van de tweede hypotheek lager dan die van de eerste waardoor er maandelijks minder afgelost hoeft te gaan worden en er ook minder geld aan rente betaald hoeft te worden. Het is bij een tweede hypotheek alleen niet de bedoeling dat deze aangevraagd wordt wanneer er slechts een paar honderd tot een paar duizend euro nodig is voor een verbouwing. De tweede hypotheek brengt namelijk administratie- en afsluitkosten met zich mee waardoor het niet rendabel is om dit voor een klein bedrag af te luiten. Een spaarrekening zou in dit geval een stuk relevanter en rendabeler zijn.

Indien er bij de eerste hypotheek al maximaal geleend is voor de aanschaf van de woning zal de tweede hypotheek alleen afgesloten kunnen worden wanneer de woning in de tijd sinds het afsluiten van de eerste hypotheek in waarde gestegen is. Door dit aan te tonen aan de hypotheekverstrekker zal het mogelijk zijn om een tweede hypotheek af te sluiten bij de betreffende hypotheekverstrekker. Het geld dat verstrekt zal gaan worden door de hypotheekverstrekker voor de tweede hypotheek komt vaak pas achteraf vrij, omdat de hypotheekverstrekker graag wil zien hoeveel kosten er in totaal gemaakt zijn aan de verbouwing van de woning. Hierbij is het dus belangrijk om alle facturen te bewaren. Wanneer er vooraf offertes aangevraagd worden bij de bouwbedrijven, kan men het soms voor elkaar krijgen dat de hypotheekverstrekker besluit van te voren een bedrag te verstrekken om de verbouwing te kunnen financieren.

De beste hypotheekvorm die gekozen kan worden voor een tweede hypotheek is de krediethypotheek. Bij deze hypotheekvorm kan er namelijk tot een bepaald bedrag geleend worden bij de hypotheekverstrekker. Hierdoor kan men gemakkelijker de kosten van de verbouwing dekken, omdat er niet voor elke verbouwing een bedrag aangevraagd hoeft te worden. Er kan namelijk gewoon elke keer geld opgenomen worden van de krediethypotheek en dit kan dan tot een bepaald limiet. Dit limiet is ook goed, omdat er daardoor niet te veel geld gespendeerd gaat worden aan de woning.