Het afsluiten van een hypothecaire lening is een grote stap in het leven van de mens. U zult er vanaf dat ogenblik rekening mee moeten houden dat u maandelijks met een flinke afbetaling zit en dat voor een periode van meestal tussen de 20 en 30 jaar. Gelukkig hebben kopers van een huis ook soms de mogelijkheid om een deel van de aankoopsom zelf te investeren met eigen kapitaal. Hierdoor wordt de hypothecaire lening (en daarmee natuurlijk ook de kostprijs die er aan verbonden is) een stuk lager. Voor wie geen eigen inbreng kan doen bestaat er nog zoiets als de tophypotheek.

We spreken van een tophypotheek vanaf het ogenblik dat er 90% van de zogenaamde executiewaarde door de hypothecaire lening wordt gedekt. Dit wil zeggen dat nagenoeg de volledige aankoopsom inclusief de extra kosten door de lening worden gedekt. Voor de kredietnemer is dit natuurlijk ideaal, want hij hoeft geen eigen kapitaal te investeren, maar voor de bank brengt het verstrekken van een dergelijke lening als vanzelfsprekend enkele nadelen met zich mee. Alvorens de kredietnemer een tophypotheek af zal kunnen sluiten zal hij dan ook moeten voldoen aan enkele bijzonder strikte financiële voorwaarden. Enkel wanneer de bank met bijna 100% zekerheid zal kunnen stellen dat de kredietnemer in staat is om een dergelijk zware hypotheek af te kunnen betalen zal de tophypotheek verstrekt worden.