Bij dit hypothecair krediet ga je eerst een levensverzekering aan, bijvoorbeeld tot je 65 jaar. Je betaalt daarvoor een maandelijkse of jaarlijkse premie en je ontvangt op de eindvervaldag het verzekerde kapitaal. Deze premies zijn fiscaal aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dan ga je een hypothecair krediet aan met een identieke looptijd en waarbij je enkel rente betaalt, je lost geen kapitaal af. Het kapitaal betaal je in één keer terug op eindvervaldag, uiteraard met je uitgekeerde levensverzekering. Je betaalt wel een maandelijkse rente voor je lening. Deze rente wordt altijd berekend op het volledig ontleende kapitaal maar de maandelijkse betaling is de laagste op de markt omdat je geen kapitaal afbetaalt. De rente kan vast zijn of variabel, meerdere formules bestaan.

Bij hypothecaire leningen betaal je maandelijks zowel kapitaal als rente terug, plus een overlijdensverzekering. Bij een hypothecaire lening via gemengde levensverzekering betaal  je maandelijks de levensverzekeringspremie plus de rente van de lening.

Er zijn heel wat voordelen voor de gemengde levensverzekering:

  • Je kan lenen tot 65 jaar.
  • Je moet geen bijkomende overlijdensverzekering betalen.
  • Je kan de lening vervroegd terugbetalen mits een wederbeleggingsvergoeding van meestal 3 maanden rente (de levensverzekering zelf blijft ongewijzigd).
  • Zowel de rente als de verzekeringspremie kan je fiscaal aftrekken bij je inkomstenbelasting, voor zover er daartoe ruimte is.
  • Je kan meestal sommige kosten mee lenen.

Wat je dus moet doen is de moeilijke oefening tussen de klassieke hypothecaire lening en het krediet op gemengde levensverzekering. Het verschil tussen beide zal dikwijls voortvloeien uit een fiscale optimalisatie.