Het meegeven van verschillende tarieven van autoverzekeringen in dit artikel heeft in principe niet zoveel zin. De tarieven van een autoverzekering zijn immers steevast afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is er natuurlijk de auto die verzekerd dient te woorden. De specificaties van de auto zullen bepalend zijn voor de basisprijs van de autoverzekering. Het is echter fout om enkel en alleen op basis daarvan vast te stellen wat de exacte kostprijs van de autoverzekering zal zijn. Ook andere factoren, waaronder in het bijzonder de bestuurder, zijn immers eveneens van invloed op de tarieven van de autoverzekering.

Naast bovenstaande is het ook goed om er rekening mee te houden dat de tarieven van een autoverzekering aanzienlijke verschillen kunnen vertonen bij de verschillende verzekeraars. Hoewel de WA of BA verzekering verplicht is wil dat niet zeggen dat verzekeraars zich moeten houden aan een bepaalde prijs. Het staat iedere verzekeraar dan ook steeds geheel vrij om zelf aan te geven hoeveel hun autoverzekering moet gaan kosten en dat kan er voor zorgen dat de tarieven van de autoverzekering onderling zeer sterk kunnen schommelen, ook al zijn dekkingen die geboden worden hetzelfde.