Wie denkt dat sparen en een huis kopen niet samen gaan heeft het helemaal mis, zo bewijst de spaarhypotheek. De spaarhypotheek kunnen we eigenlijk eenvoudig zien als een combinatie van een spaarplan met een hypothecaire lening. De kredietnemer dient in dit geval immers maandelijks twee afbetalingen te doen. De ene afbetaling heeft betrekking tot de hypothecaire lening en de andere afbetaling dient om kapitaal op te bouwen op een spaarrekening. We kunnen dus eigenlijk stellen dat een spaarhypotheek min of meer hetzelfde werkt als een normale hypotheek, want ook daar wordt er van het geleende bedrag afgelost en wordt er rente betaald… Toch?

Niet helemaal. De spaarhypotheek brengt enkele belangrijke voordelen met zich mee voor de kredietnemer. Het is bijvoorbeeld zo dat er van de hoofdsom niet wordt afgelost (het geld wordt immers op een spaarrekening bijgeschreven) zodat de rente over de hele periode (vaak 30 jaar) even hoog blijft. Vooral op fiscaal vlak biedt dit mooie voordelen, want u kunt een aanzienlijk bedrag aftrekken van uw belastingen. Daarnaast weet de kredietnemer ook zeker dat hij na afloop van de kredietovereenkomst in staat zal zijn om de hypotheek af te lossen. Hou er wel rekening mee dat bij een spaarhypotheek de bank zowel het pandrecht op de woning krijgt als op de spaarrekening waar het geld maandelijks op wordt gestort.