De spaarhypotheek is een combinatie van een hypothecaire lening met een spaarrekening of –verzekering. Door een spaarrekening of –verzekering te nemen met een hoger rentepercentage dan de hypotheek kan er aan het eind van de looptijd met het gespaarde geld een groot deel of zelfs de gehele hypotheek afgelost worden. Elke jaar moet de huiseigenaar ook de rente over de lening betalen. Daarnaast komen ook de kosten voor de spaarrekening op de rekening van de huiseigenaar.

In de voorwaarden van de spaarhypotheek worden een aantal afspraken vastgelegd. Allereerst moeten vaak zowel de hypotheek en spaarverzekering afgesloten worden bij de zelfde bank. Hierdoor loopt deze namelijk minder risico. Om dit risico nog meer te beperken wil de bank ook de woning als onderpand hebben voor de lening. Hierdoor loopt de bank namelijk maar een klein risico, omdat de woning in het bezit van de bank zal zijn wanneer de huiseigenaar niet meer in staat is om de rente elke maand te betalen.

Wanneer de huiseigenaar komt te overlijden dan wordt de hypotheek volledig afgelost. Als de huiseigenaar aan het eind van de looptijd nog in leven is wordt de hypotheek ook afgelost, omdat er dan voldoende kapitaal is opgebouwd op de spaarrekening om de lening af te kunnen betalen. Juist bij het te komen overlijden van de huiseigenaar is het fijn voor de nabestaanden dat de hypotheek afgelost is, omdat zij hierdoor schuldenvrij zullen zijn.

Het geleende bedrag zal aan het eind van de looptijd afgelost kunnen worden wanneer er tijdens de volledige looptijd gespaard is met het rentepercentage dat van te voren afgesproken is. De rente die over de hypotheek berekend wordt moet wel elke maand afbetaald worden. Het voordeel van deze rente is dat deze fiscaal aftrekbaar is waardoor er geen extra geld op gaat aan het betalen van deze rente. Op de spaarrekening waar het geld gespaard wordt dat aan het eind van de looptijd afbetaald moet worden wordt elk jaar een bepaald rentepercentage verkregen. Doordat er hiermee elk jaar meer geld op de spaarrekening komt te staan zal er uiteindelijk genoeg kapitaal opgebouwd orden om de hypotheek af te lossen. Echter gaat dit maar met slechts een aantal rentepunten per jaar. Hierdoor zal er pas na 21 jaar de helft van het af te lossen bedrag opgebouwd worden. In de laatste 9 jaar wordt de andere helft van het af te lossen bedrag opgebouwd.

De spaarhypotheek is zeer voordelig voor huiseigenaar. Zoals eerder genoemd is de rente die betaald moet worden fiscaal aftrekbaar. Daarnaast wordt er ook geen belasting geheven over het kapitaal dat opgebouwd wordt op de spaarrekening. Zo zijn de kosten elk jaar laag, omdat er geen geld afgestaan hoeft te worden. Wel moet wel elk jaar betaald worden om te beschikken over de spaarrekening, maar dit moet aan de bank betaald worden.

De spaarhypotheek kan huiseigenaren met weinig inkomen helpen om toch het huis te kunnen financieren. Door maandelijks een klein bedrag te hoeven betalen aan rente kan uiteindelijk aan het eind van de looptijd de hypotheek afbetaald worden.

De Rabobank biedt al een aantal jaren de spaarhypotheek aan. Door het afsluiten van zowel de hypotheek als de spaarrekening kan de spaarhypotheek afgesloten worden bij de Rabobank. De looptijd van de spaarhypotheek is bij de Rabobank 30 jaar. Hierbij moet elk jaar de rente apart betaald worden. Door 30 jaar kapitaal op te bouwen op de spaarrekening kan de hypotheek aan het eind van de looptijd afgelost worden. Bij de spaarhypotheek van de Rabobank moet wel een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten worden wanneer men wil dat de hypotheek afbetaald wordt wanneer men komt te overlijden.

ING biedt twee soorten spaarhypotheken aan. Bij de bankspaarhypotheek betaalt men elke maand de rente die betaald moet worden over het bedrag dat geleend is met de hypothecaire lening. Daarnaast moet er ook elke maand geld gestort worden op een spaarrekening. Hierdoor kan men er voor kiezen om de hypotheek eerder af te lossen, omdat er elke maand gekozen kan worden hoeveel geld er gestort wordt op de spaarrekening (met een minimaal bedrag). Wanneer de huiseigenaar in goede financiële tijden zit kan er meer geld gestort worden op de spaarrekening waardoor de hypotheek eerder afbetaald kan worden. De ING biedt ook de maatwerkhypotheek. Hierbij moet de huiseigenaar elke maand een bedrag aan rente betalen. Daarnaast is er ook een kapitaal dat opgebouwd moet worden op de hypotheek af te kunnen lossen. Hierbij kan er gekozen worden tussen sparen en beleggen of een combinatie van beiden. Aan het beleggen zit dan natuurlijk wel het risico dat er geen kapitaal is opgebouwd wanneer er geen geld is verkregen uit de beleggingen.