In België is de sociale lening een populair gegeven. De kredietnemer kan dan tegen interessante rentetarieven een aanzienlijk bedrag lenen. Natuurlijk komt niet iedereen in aanmerking voor dergelijke lening. De eerste belangrijke voorwaarde is dat de lening in principe enkel wordt verstrekt aan personen met een inkomen van maximaal 130 procent van het wettelijk minimumloon (vakantiegeld telt niet mee). Mocht uw inkomen dan toch hoger zijn, dan kunt u alsnog in aanmerking komen. Onder meer problematische schulden, of het hebben van een tijdelijke verblijfsvergunning zijn hier voorbeelden van. Even raadplegen of u voldoet aan de voorwaarden van de sociale lening is dan ook de boodschap. U kunt veel geld besparen.