De uitspraak ‘snel geld lenen zonder vragen’ wekt enige argwaan op. In eerste instantie denken we aan een zwarte lijst notering. Wanneer u van plan bent om bij een reguliere bankinstelling te regelen, dan zullen er zeker en vast vragen gesteld worden. De bank moet namelijk weten of u in staat zult zijn om de lening tijdig terug af te lossen. Indien dit niet het geval is (denken we bijvoorbeeld aan een geen vast werk, laag inkomen, leven van uitkering en dergelijke), dan is de kans klein dat de bank u zal helpen. U kunt uw toevlucht dan nemen tot particulieren. De vraag is natuurlijk of dat wel verstandig is. De rentetarieven liggen daar vaak aan de hoge kant. Snel geld lenen zonder vragen blijkt dus niet meteen de beste oplossing.