Een simulatie overbruggingskrediet is in principe niet zo verschillend ten opzichte van de simulatie van een gewoon krediet. Toch zijn er een aantal factoren die tijdens de simulatie in het oog springen. Wanneer het gaat om een gewoon overbruggingskrediet zal er u gevraagd worden welk bedrag u wenst te lenen, op welke termijn u vermoedt dit bedrag terug te kunnen betalen en tot slot wat de reden voor het afsluiten van het krediet is. Bij het daadwerkelijk afsluiten van een overbruggingskrediet kan het zijn dat de bank aan de hand van de reden die u heeft ingegeven een bepaalde financiële waarborg of eigen inbreng vraagt.

De simulatie van een overbruggingskrediet verschilt wel ten opzichte van de simulatie van een overbruggingshypotheek. Bij deze laatste wordt er niet alleen gevraagd welk bedrag u wenst te lenen en op welke termijn u vermoedt dit terug te kunnen betalen, maar wordt er u eveneens gevraagd wat de waarde is van uw eerste huis. U dient dit aan de hand van een aantal documenten aan te kunnen tonen. Wees er zeker van dat u de simulatie naar waarheid uitvoert zodat er achteraf op dit vlak geen problemen kunnen ontstaan.

Kijk ook even naar de mogelijkheden qua verzekeringen. Het kan nuttig zijn dan onvoorziene omstandigheden kunnen worden opgevangen.