Een simulatie van een hypothecaire lening is anders dan de bekende simulaties voor gewone persoonlijke leningen. In eerste instantie wordt er u bijvoorbeeld om meer informatie gevraagd. Waar u bij een normale persoonlijke lening enkel en alleen het gewenste bedrag en de looptijd dient op te geven wordt dat bij de hypothecaire lening uitgebreid met de rentevoet welke u zult moeten betalen en wordt er eveneens aangegeven met welke hypotheekvorm de simulatie rekening houdt. Zoals u immers wel weet zijn er verschillende hypotheekvormen die stuk voor stuk rekening houden met hun eigen, unieke voorwaarden.

Wanneer u een simulatie van uw hypothecaire lening doet dient u er rekening mee te houden dat de uitkomst van die simulatie vaak enkel en alleen van toepassing is voor de bank die de simulatie op het internet heeft geplaatst. Ga er met andere woorden nooit zomaar vanuit dat de uitkomst van een simulatie (of het nu om een hypothecaire lening gaat of niet) ook van toepassing is op andere banken. Probeer middels een simulatie eveneens voor uzelf uit te maken welke hypotheekvorm voor u het interessantst is, maar ga met de uitkomst van de simulatie altijd nog eens langs bij een financiële instelling om na te gaan of er nog eventueel geen beter alternatief voor u beschikbaar is.