Een schuldsaldoverzekering is belangrijk voor als er iets met jou gebeurt. Want als je een huis, appartement, garage of een ander onroerend goed koopt, dan gaat het altijd om veel geld. Meestal wordt dat geleend bij een financiële instelling, je bank of verzekeringsmaatschappij.

Hiervoor zijn er verschillende formules zoals vaste rente, variabele rente en verschillende looptijden, wel tot 30 jaar. In principe kan je maximaal zoveel lenen als de venale waarde van het gekochte goed. De venale waarde is de waarde bij gedwongen openbare verkoop. Slechts in enkele gevallen kan je meer lenen. De maandelijkse schuldlast moet bovendien draagbaar zijn. Om te weten te komen hoeveel je kan lenen, dan maak een afspraak bij de bank.beobankkantoor

Als je voldoet aan al die voorwaarden, dan krijg je de hypothecaire lening. Toch blijven er onzekerheden zoals jouw vroegtijdig overlijden. Om je nabestaanden niet op te zadelen met de verkoop van je woning om de rest van de hypothecaire lening af te lossen kan je een schuldsaldoverzekering aangaan. De premie voor een dergelijke verzekering hangt af van het bedrag en de formule waaronder je leende, je leeftijd, je gezondheid, het gevaar van je werk of van je sport, of je man of vrouw bent en tenslotte of je rookt of niet. Je kan overwegen om de schuldsaldoverzekering op een kortere termijn te nemen als je hypothecaire lening, dat maakt ze goedkoper.

Naarmate je de lening afbetaalt los je ook kapitaal af zodat er, als je overlijdt op een ogenblik dat de lening bijna volledig is afbetaald, je erfgenamen nog maar een klein bedrag van je lening moeten betalen. Deze verzekering betaal je maandelijks of jaarlijks en je kan ze fiscaal inbrengen.