Wanneer je een lening aangaat moet je bijna altijd betalen voor die lening. Het bedrag dat je moet betalen is verbonden met de rentevoet van de lening. Deze rentevoet laat je toe verschillende leningen met elkaar te vergelijken en wordt vooral gebruikt voor hypothecaire leningen.

Een rentevoet, wat houdt dat in?

Wat betekent dat nu een rentevoet van 4 procent? Deze 4 procent betekent niet dat je voor elke 100 euro dat je leent 4 euro kosten moet betalen. De werkelijkheid is iets meer complex, je betaald namelijk 4 procent intrest op het totale bedrag dat je op een bepaald ogenblik nog schuldig bent. Stel je leent 100000 euro aan 4 procent en je wenst het bedrag af te betalen in 10 jaar tijd aan een vast bedrag per maand. Het totale bedrag dat je dan dient te betalen is 121000 euro oftewel 1009 euro per maand. Je betaald dus 21 procent van het geleende bedrag extra.

Nu bestaat er zoiets als een vaste en variabele rentevoet. Een vaste rentevoet betekent dat gedurende de looptijd van je aflossing blijft het te betalen extra bedrag constant, dus in het vorige voorbeeld de 121000 euro kan tijdens het begin van de lening worden bepaald. Aan de andere kant heb je zoiets als een variabele rentevoet. Hierbij spreek je vaste tijdstippen af met de kredietverstrekker wanneer jouw rentevoet wordt herzien. Je hebt bijvoorbeeld een 1/1/1 formule hierbij wordt je rentevoet jaarlijks herzien maar je hebt evengoed een 10/5/5 formule, waarbij je pas na 10 jaar een eerste herziening krijgt en daarna elke 5 jaar een nieuwe aanpassing van je rentevoet. Je kredietverstrekker geeft je hier zeker meer informatie over.rentevoet

Uit vorige uitleg is het dus duidelijk dat een vaste rentevoet voordeliger is als de rente op het ogenblik van het afsluiten van de lening laag staat. Aan de andere kant, vindt je de rente wel erg hoog tijdens de aanvraag van je krediet kan je een variabele rentevoet vragen zodat deze rente op bepaalde tijdstippen kan worden herzien.

Dit is natuurlijk een mes die langs twee zijden snijdt. De rente kan zowel dalen als stijgen, zelfs al vindt je dat op het moment van het afsluiten van je lening de rente hoog staat. Je kan dus na het herzien van je rentevoet een hogere maandelijkse aflossing krijgen, pas daar dus zeker mee op! Daarom bestaan er ook formules waarbij je een bepaald gedeelte van de totale leningsom kan lenen aan een vaste rentevoet en een andere aan een variabele. Zij combineren de voordelen van beide aflossingsmogelijkheden en beperken het risico op extreem hogere afbetaling na de herziening van je rentevoet.

Maak een vergelijking op diverse websites!