Wanneer u een eigen huis wenst aan te kopen zult u zeer waarschijnlijk op zoek gaan naar een hypothecaire lening. Wanneer u hiervoor advies in gaat winnen bij één of meerdere financiële instellingen of banken zal blijken dat er, afhankelijk van de hypotheekvorm waarvoor u kiest, een bepaalde rente in rekening zal worden gebracht. De rente die in rekening wordt gebracht kan aanzienlijk verschillen tussen de verschillende mogelijke hypotheekvormen. Bij een standaard hypotheek op afbetaling wordt er doorgaans gebruik gemaakt van een rente die wordt berekend op het nog openstaande bedrag. Dat wil zeggen dat de rente naarmate de looptijd van de hypothecaire lening verstrijkt kleiner zal worden. In dit geval zal de zwaarste rente dus bij afsluiten van de hypothecaire lening betaald moeten worden.

Helemaal anders is het echter wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om gebruik te maken van een spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. In dit geval wordt er van het geleende bedrag immers niet afgelost waardoor de kostprijs van de hypothecaire lening constant even hoog blijft. Op het eerste zicht lijkt dit minder interessant, maar daar staat wel tegenover dat er steeds een zo optimaal mogelijk fiscaal voordeel kan bekomen worden. Misreken u niet wat betreft de rente op een hypothecaire lening. Het is alom bekend dat er op een hypothecaire lening een zeer lage rente in rekening wordt gebracht, een rente die zelfs nog lager is dan op een persoonlijke lening, maar daar staat tegenover dat het bedrag dat u leent bij een hypothecaire lening veel hoger ligt. Een lagere rente resulteert in dat opzicht dan ook absoluut niet in een lagere kostprijs.