De prijs van uw autoverzekering berekenen is al lang niet meer zo moeilijk als vroeger het geval was. Toen was u als het ware verplicht om voor de prijsberekening een beroep te doen op de verzekeraar waarbij u de autoverzekering wenste af te sluiten. Vandaag de dag kan u de prijs autoverzekering zeer eenvoudig zelf berekenen vanuit uw luie zetel. U kunt dit bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van de modules die terug te vinden zijn op de website van de verzekeraar. Vaak is er zowel een module voor de berekening als voor de simulatie van uw autoverzekering beschikbaar.

De prijs autoverzekering berekenen geeft u een goede indruk van hoeveel uw autoverzekering uiteindelijk moet gaan kosten. Let wel, u dient tijdens de berekening met verschillende factoren rekening te houden. Daarnaast zult u alle gegevens naar waarheid dienen in te vullen, want het foutief invullen van de gevraagde informatie kan achteraf (en dan in het bijzonder bij een schadegeval) grote gevolgen hebben. Vooral het vermogen van de auto in combinatie met de leeftijd en ervaring van de bestuurder of bestuurster zal bepalend zijn voor de hoogte van de kostprijs van de autoverzekering.