De premie van uw autoverzekering is het bedrag dat u jaarlijks dient te betalen om verzekerd te zijn. Vooraleer de autoverzekering wordt afgesloten zult u aan de hand van een formulier verschillende vragen dienen te beantwoorden. Veelal bestaat het aanvraagformulier voor een autoverzekering uit verschillende delen. Er is bijvoorbeeld het stuk waarin u informatie dient op te geven over de auto die u wenst te laten verzekeren, maar er is ook een stukje voorzien voor gegevens over de bestuurder van de auto. Aan de hand van de gegevens die u op dit formulier invult zal er dan uiteindelijk worden berekend welke premie u dient te betalen.

Het is een vaak gehoord misverstand dat mensen denken dat de premie van hun autoverzekering niet onderhevig is aan wijzigingen. Wanneer u een bepaald schadegeval heeft veroorzaakt en u deze aangeeft aan uw verzekeraar zal dit er niet alleen voor zorgen dat u met een bepaalde vrijstelling komt te zitten (en dus hoe dan ook, ook zelf dient op te draaien voor een stukje van de kosten), maar dat de premie van uw verzekering daarnaast ook omhoog kan gaan. Het “risico” van uw dossier is immers toegenomen en dat zal zich vertalen in een hogere premie van uw autoverzekering. Vooral voor jongeren is dit vaak nefast voor de kostprijs.