Een persoonlijke lening is zoals de naam reeds doet vermoeden een lening die wordt toegekend aan een persoon. De lening wordt op persoonlijke naam afgesloten wat er voor zorgt dat de kredietnemer ook volledig aansprakelijk is voor het verloop van de lening alsook voor eventuele problemen die gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst de kop opsteken. Doorgaans kan een persoonlijke lening voor allerhande zaken behalve een woning worden afgesloten. Omdat er bij een persoonlijke lening, in tegenstelling tot bij een hypothecaire lening, geen pandrecht wordt verstrekt is het risico voor de kredietgever iets groter. Dit zorgt er voor dat de rente op een persoonlijke lening hoger ligt dan bij een hypothecaire lening.

Het verloop van een persoonlijke lening is doorgaans vrij standaard. Er wordt in de kredietovereenkomst opgenomen welk bedrag de kredietnemer zal lenen, over welke periode hij die lening terug dient te betalen en hoeveel rente er verschuldigd is. Aan de hand van die informatie zal het maandelijks af te betalen bedrag worden bepaald. Er kan van de voorwaarden van een persoonlijke lening doorgaans niet afgeweken worden waardoor iedere afwijking die toch plaatsvindt een bepaalde boete met zich mee zal brengen.