Een persoonlijke lening simulatie is één van de eenvoudigste financiële simulaties op het internet. Er worden eigenlijk slechts twee vragen gesteld. In eerste instantie het bedrag dat u wenst te lenen en anderzijds de looptijd van de kredietovereenkomst. Aan de hand van deze informatie zal de persoonlijke lening simulatie bepalen welk bedrag u maandelijks dient af te betalen. Zoals u heeft kunnen opmaken uit bovenstaande is het echter zo dat de meeste onafhankelijke simulaties geen rekening houden met de verschillen in rente bij de verschillende banken. Het is immers niet omdat bank A een rente wil van 3% dat bank B daar ook genoegen mee neemt. Het wordt omwille van deze reden aangeraden om een persoonlijke lening simulatie te doen bij een bank waarbij u echt van plan bent een lening af te sluiten.

Hou er ook rekening mee dat een persoonlijke lening simulatie puur informatief is. U mag dan aan de hand van de uitkomst van de simulatie weliswaar kunnen opmaken wat u ongeveer maandelijks zult moeten betalen, maar een bank is niet verplicht de uitkomst van een dergelijke simulatie te volgen. Daarnaast houdt een simulatie geen enkele rekening met uw persoonlijke financiële situatie waardoor het niet automatisch wil zeggen dat een bepaalde lening aan u zal worden toegekend. Ga dus vooraleer u een lening aanvraagt eerst te raden bij een financiële instelling.