De persoonlijke lening van KBC is één van de eenvoudigste leningen waar de  financiële instelling over beschikt. Een persoonlijke lening heeft als doel om diverse aankopen te financieren voor zover deze hoofdzakelijk voor privé doeleinden gebruikt zullen worden. Het is mogelijk voor alle loontrekkers om een persoonlijke lening af te kunnen sluiten zolang het maandelijks af te lossen bedrag binnen de mogelijkheden van het loon blijft. Iemand die bijvoorbeeld maandelijks een inkomen heeft van 1200 euro kan geen persoonlijke lening aangaan van meer dan 500 euro per maand.

Bij de persoonlijke lening van KBC dient begonnen te worden met afbetalen vanaf de eerste maand na datum waarop het overeengekomen geldbedrag voor de lening werd ontvangen. U dient er zich als kredietnemer wel van bewust te zijn dat de wet KBC bij een persoonlijke lening verplicht om de kredietnemer een bedenktijd te geven van 14 dagen. Dit wil zeggen dat u tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst de mogelijkheid heeft om toch af te zien van de lening zonder dat daar kosten aan verbonden mogen zijn. Het is bij KBC mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten vanaf een bedrag van 1250 euro. Wenst u via het internet een persoonlijke lening bij KBC af te sluiten, dan dient u er rekening mee te houden dat dit pas mogelijk is vanaf een bedrag van 2500 euro. De minimum looptijd werd vastgesteld op 6 maanden.