Een persoonlijke lening berekenen is op zich niet bijzonder moeilijk. U dient wel in ieder geval te beschikken over een bepaalde hoeveelheid standaard informatie. Denk hierbij aan het bedrag dat u wenst te lenen, de termijn waarop het door u geleende bedrag terug dient te worden betaald en de rente die berekend wordt bovenop het maandelijks af te lossen bedrag. Van zodra u over deze informatie beschikt is het mogelijk om uw persoonlijke lening te berekenen. Hoe gaat dit nu exact in z’n werk?

Als eerste gaan we berekenen welk bedrag u maandelijks dient af te betalen van de door u geleende som. We nemen hiervoor het geleende bedrag en delen dit door de looptijd van de kredietovereenkomst. Wanneer u bijvoorbeeld 20.000 euro wenst te lenen over een periode van 5 jaar gaan we dus eerst 20.000 delen door 5. We weten nu dat u jaarlijks 4000 euro dient af te betalen, maar daarmee weten we nog niet wat het maandelijkse bedrag is. Hiervoor gaan we 4000 nog eens delen door 12. Voor de door u afgesloten lening dient u maandelijks 333,33 euro af te betalen. Dit is natuurlijk zonder intrest!

Wanneer er sprake is van een vaste rente gaan we gewoon het percentage rente bijtellen bij het maandelijks af te lossen bedrag. Wanneer u met andere woorden een intrest dient te betalen van 3% wordt dat 333,33 x 3% = 9,99 euro per maand rente die bij het bedrag dient opgeteld te worden. Dit is natuurlijk wel enkel en alleen van toepassing wanneer de rente wordt berekend op het totale bedrag en niet op het resterende bedrag.