Wanneer u als potentiële kredietnemer voor het eerst naar de bank gaat met als doel om een overbruggingskrediet af te sluiten zult u merken dat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat de looptijd van een overbruggingskrediet beperkt wordt. Zoals de naam reeds doet vermoeden wordt een overbruggingskrediet immers afgesloten om een bepaalde periode te overbruggen en die periode kan in geen geval langer zijn dan 3 jaar. Gedurende de looptijd wordt er van het door u geleende bedrag niet afgelost, maar dient u wel een maandelijkse rente te betalen. Deze rente wordt berekend aan de hand van het geleende bedrag en blijft dus ten allen tijde even hoog.

Een overbruggingskrediet wordt veelal afgesloten door mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning, maar hun eerste huis nog niet hebben kunnen verkopen. Om niet te moeten wachten op de verkoop van hun eerste huis kan men er dan voor kiezen om een overbruggingshypotheek af te sluiten. Let op, u dient er wel rekening mee te houden dat het bedrag dat u door middel van een dergelijk krediet kunt lenen ten allen tijde wordt beperkt. Hoeveel u exact zult kunnen lenen is afhankelijk van verschillende factoren, maar u dient er rekening mee te houden dat u ook steeds over een eigen inbreng zult moeten beschikken.