De overbruggingskrediet simulatie Fortis maakt het voor potentiële kredietnemers mogelijk om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die hun worden geboden door middel van het overbruggingskrediet. Er wordt aan de hand van de simulatie niet alleen aangegeven welk bedrag u kunt lenen, maar daarnaast zal er u ook worden verteld aan welke voorwaarden u dient te voldoen. Het afsluiten van een overbruggingskrediet is immers niet zo eenvoudig en wordt door de achterliggende voorwaarden beperkt, zowel in looptijd als in het bedrag dat u kunt lenen.

De overbruggingskrediet simulatie Fortis is een zeer eenvoudig uit te voeren simulatie. In slechts enkele stappen kunt u te weten komen hoeveel u door middel van het overbruggingskrediet kunt lenen. Hou er wel rekening mee dat er voor het afsluiten van een dergelijk krediet steeds een taxatierapport vereist is. Enkel en alleen door middel van dit document zal worden bepaald hoeveel u uiteindelijk echt kunt lenen. De overbruggingskrediet simulatie Fortis is uit te voeren op de website van de financiële instelling zelf.