Centea is een private bank en biedt zijn kredietnemers omwille van die reden een bepaalde zekerheid. Daar tegenover staat dan echter weer wel dat u bij een dergelijke bank doorgaans iets meer kosten dient te betalen. Omwille van die reden kan het vooraleer het overbruggingskrediet aan te vragen interessant zijn om een zogenaamde simulatie uit te voeren. Een overbruggingskrediet simulatie Centea is via de website van de bank zeer eenvoudig uit te voeren. U dient gewoon een aantal fasen te doorlopen waarna u meteen zult weten hoeveel u door middel van het overbruggingskrediet kunt lenen en vooral op welke termijn u de lening terug dient te betalen.

Hou er rekening mee dat voor het uitvoeren van een overbruggingskrediet simulatie Centea eveneens een aantal vragen gesteld zullen worden m.b.t. het huis dat u te koop heeft aangeboden. Mede aan de hand van het taxatierapport van die woning zal immers definitief worden beslist hoeveel u door middel van een overbruggingskrediet kunt gaan lenen. U doet er omwille van deze reden dan ook altijd goed aan om de uitkomst van de overbruggingskrediet simulatie Centea nog eens te laten controleren door de bank zelf.