Iemand die er voor kiest om een overbruggingskrediet af te sluiten kiest voor het lenen van geld om een bepaalde periode te overbruggen. Vooral mensen die over een woning beschikken, deze te koop hebben staan en hun oog hebben laten vallen op een andere eigendom kiezen er maar wat vaak voor om een overbruggingskrediet aan te vragen. Een overbruggingskrediet kan slechts voor een beperkte periode worden afgesloten en dat is goed, want anders zou het kostenplaatje voor u als kredietnemer veel te hoog oplopen. Laat het ons even verder over dat kostenplaatje hebben en bekijken hoe de rente op een overbruggingskrediet wordt aangerekend.

Omdat er niet van het geleende bedrag wordt afgelost dient u er rekening mee te houden dat de kostprijs van een overbruggingskrediet steeds constant blijft. Dit biedt bij een zogenaamde overbruggingshypotheek het voordeel dat u kunt genieten van een zeer interessant fiscaal voordeel, maar anderzijds is het ook zo dat u toch rekening dient te houden met aanzienlijke kosten. Een overbruggingshypotheek kan afgesloten worden voor een meer dan aardig bedrag waardoor de kosten aanzienlijk kunnen oplopen. Voer vooraleer een overbruggingskrediet af te sluiten ook steeds een simulatie uit. Alleen op die manier kunt u er zeker van zijn dat u in staat bent om te voldoen aan de kredietvoorwaarden die verbonden zijn aan een overbruggingskrediet.