Wanneer u een overbruggingskrediet af wenst te sluiten dient u rekening te houden met een aantal kosten. In eerste instantie is er bijvoorbeeld de rente. Er wordt dan wel tussentijds niet van het geleende bedrag afgelost, maar dat wil niet zeggen dat er geen kosten betaald moeten worden. De rente wordt bij een overbruggingskrediet steeds berekend aan de hand van het geleende bedrag. Daar er niet van dat bedrag wordt afgelost blijft de rente gedurende de volledige looptijd van het krediet even hoog. Wanner u een overbruggingskrediet heeft afgesloten met als doel om de aankoop van een nieuwe eigen woning te financieren kunt u de rente wel fiscaal inbrengen.

Toch is de rente niet de enige kost waar u bij een overbruggingskrediet rekening mee dient te houden. Er dient bijvoorbeeld ook een taxatierapport opgemaakt te worden, om nog maar te zwijgen over de administratieve kosten die bij een dergelijk krediet komen kijken. Hou er hoe dan ook rekening mee dat een overbruggingskrediet alles behalve een goedkoop krediet is. De kostprijs ligt doorgaans dan ook vaak meer dan anderhalve procent hoger dan bij een gewone hypothecaire lening het geval is.