Het overbruggingskrediet KBC is voor veel potentiële kredietnemers een interessante mogelijkheid om een geldbedrag te lenen. Dit geldbedrag moet het mogelijk maken om een bepaalde periode, bijvoorbeeld tot de verkoop van de eerste woning, te overbruggen. Het overbruggingskrediet KBC biedt in dit opzicht mensen dan ook de mogelijkheid om reeds een tweede woning aan te kopen alvorens de eerste is verkocht. Op deze manier hoeven mensen geen tijd te verliezen en zijn ze er bijgevolg ook zeker van dat ze een dak boven hun hoofd hebben op het ogenblik dat ze moeten verhuizen.

Hou er bij het afsluiten van een overbruggingskrediet KBC wel rekening mee dat de standaard voorwaarden op een dergelijk krediet van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat een dergelijk krediet slechts afgesloten kan worden voor een periode van maximum 3 jaar en dat ook het bedrag dat geleend kan worden onderworpen is aan enkele beperkingen. Hoe dan ook dient u bij een overbruggingskrediet KBC eveneens rekening te houden met een zogenaamd taxatierapport dat een doorslaggevende rol zal spelen wat betreft het bedrag dat geleend kan worden.