Iedereen die er voor kiest om een overbruggingskrediet af te sluiten zal vroeg of laat met de discussie te maken krijgen of de rente nu al dan niet fiscaal aftrekbaar is. Toegegeven, er kan wel wat verwarring over ontstaan, maar eigenlijk is het vrij eenvoudig. Allereerst is het zo dat de rente op een overbruggingskrediet pas aftrekbaar is wanneer het gaat over de financiering van een eigen woning. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat de extra kosten die komen kijken bij het afsluiten van een overbruggingskrediet (denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan het taxatierapport) niet ingebracht kunnen worden. Deze kosten dient u, net als de administratieve kosten dan ook geheel zelf te dragen.

Na het lezen van bovenstaande zouden we dus zeer eenvoudig kunnen stellen dat het al dan niet verkrijgen van een fiscaal voordeel bij een overbruggingskrediet sterk afhankelijk is van, of u al dan niet gaat lenen voor een eigen woning. Daarnaast slaat het fiscaal voordeel enkel en alleen op de rente die op het krediet wordt berekend en niet op de extra kosten die bij het afsluiten van een overbruggingskrediet worden aangerekend. Een overbruggingskrediet is behoorlijk duur, dus verzeker u er op voorhand van dat u in staat zult zijn om te voldoen aan de kredietvoorwaarden.