Een overbruggingshypotheek kunnen en mogen we niet aanzien als een normale hypothecaire lening. Het is bijvoorbeeld enkel en alleen mogelijk om een overbruggingshypotheek af te sluiten wanneer de kredietnemer reeds over een eigen huis beschikt. De overbruggingshypotheek maakt het namelijk mogelijk om de zogenaamde overwaarde van het huis dat reeds in bezit is te kunnen lenen voor de financiering van een tweede woning. De hypotheek voor de nieuwe woning wordt dan vervolgens afbetaald met de opbrengst die de verkoop van de eerste woning met zich meebrengt.

Wanneer u een overbruggingshypotheek wenst af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat er een zeer beperkte looptijd van toepassing is. In zowat alle gevallen wordt de looptijd van een overbruggingshypotheek beperkt tot maximum 24 maanden. U dient er met andere woorden voor te zorgen dat binnen de termijn van 2 jaar uw eerste woning verkocht is. Lukt dit niet, dan kunt u aan de kredietverstrekker vragen of het mogelijk is om de hypothecaire lening op een andere manier af te betalen, maar dan zullen daar meer dan waarschijnlijk kosten voor in rekening worden gebracht. Hou er tenslotte ook rekening mee dat er ook voor het afsluiten van de overbruggingshypotheek kosten in rekening worden gebracht die sterk kunnen verschillen van kredietverstrekker tot kredietverstrekker.