Lenen bij een bankinstelling is niet altijd een oplossing. Bij een onderhandse lening wordt geen bankinstelling betrekken. Een lening tussen familie of vrienden is hier een voorbeeld van. Dergelijke onderhandse lening kan vele voorbeelden hebben:

  • Het kan goedkoper zijn.
  • In het contract stellen beide partijen samen de voorwaarden op (aflossen, rente, …)
  • Wanneer de kredietnemer op de zwarte lijst staat vermeld, dan kan hij toch nog lenen.

Het nadeel is natuurlijk dat de vriendschappelijke en familiale relaties onder druk komen te staan indien de onderhandse lening niet tijdig wordt afgelost. Om dergelijke spanningen te vermijden doen beide partijen er dan ook goed aan om een contract op te stellen.

  • Afspraken en voorwaarden vermelden in een contract.
  • Even informatie opzoeken betreffende fiscale voordelen kan u geld besparen.
  • Op internet is het mogelijk om een blanco contract te downloaden. Dit kan dan dienen als basis.