Een onderhandse lening is een kredietvorm die ze in de professionele financiële wereld niet graag horen. In tegenstelling tot bij een normale lening is het namelijk zo dat er bij een onderhandse lening een overeenkomst wordt gemaakt direct tussen de geldgever en de geldnemer. De geldgever is in dit geval ook geen financiële instelling. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht is het echter perfect mogelijk om voor een onderhandse lening een overeenkomst op te laten maken tussen de geldgever en de geldnemer.

Het spreekt vanzelf dat de voorwaarden die verbonden zijn aan een onderhandse lening compleet afhankelijk zijn van de personen waartussen de overeenkomst plaatsvindt. De ene geldgever zal bijvoorbeeld een intrest vragen van 3% terwijl de andere geldgever een intrest zal willen van 10%. Dit is een heel eenvoudig voorbeeld om duidelijk te maken dat de voorwaarden van een onderhandse lening eigenlijk nooit hetzelfde zijn. Ook de manier waarop er van het geleende bedrag afgelost dient te worden kan bijvoorbeeld zonder probleem verschillen.

Het is in ieder geval absoluut noodzakelijk om goede en vooral schriftelijke afspraken te maken wanneer het gaat om een onderhandse lening. De beste vrienden kunnen elkaar geld lenen, maar zonder duidelijke afspraken loopt het vroeg of laat verkeerd af.