Nateus is een bekende en betrouwbare verzekeraar die doorheen de jaren zijn reputatie alle eer heeft aangedaan. Heel wat mensen kiezen er vandaag de dag dan ook voor om hun verzekering af te sluiten bij Nateus. Onder het aanbod aan verzekeringen vinden we ook de zogenaamde Nateus autoverzekering terug. U kunt bij Nateus terecht voor drie verschillende vormen van autoverzekeringen. Allereerst is er de basis autoverzekering. Deze verzekering bestaat enkel en alleen uit de zogenaamde BA of WA verzekering. Deze autoverzekering is verplicht, maar dekt enkel en alleen de schade die wordt aangericht aan derden. Schade aan de eigen auto wordt door deze verzekering dus niet verzekerd.

Wanneer u schade aan uw eigen auto wenst te laten verzekeren dient u een beperkt casco of full casco verzekering af te sluiten. De schade die wordt ingedekt is afhankelijk van de verzekering die u afsluit. Hou er rekening mee dat u niet alleen bij de basis verzekering van Nateus, maar ook bij de beperkt en full casco verzekering steeds met een bepaalde vrijstelling blijft zitten. Deze vrijstelling is niets anders dan een stukje van de kosten die u zelf dient te betalen. Nateus heeft tot slot ten allen tijde het recht om de polis van zijn autoverzekering na een ongeval op te trekken.