Bij het afsluiten van een lening kies je naast een bedrag ook voor een periode waarover de lening zal lopen. Deze periode is de leentermijn en kan variëren van heel korte periodes tot leningen op wel 30 jaar. Het bepalen van de leentermijn doe je in samenspraak met de ontlener. De leentermijnen die mogelijk zijn zullen enerzijds afhangen van het bedrag dat je wilt lenen en anderzijds van het doel van je lening en je persoonlijke situatie. Je kan er van uit gaan dat de mogelijke leentermijnen langer zijn wanneer het ontleende bedrag hoger ligt. Zo is lenen voor een huis bijvoorbeeld perfect mogelijk op een termijn van 20 jaar, waar een lening van 5000 euro zal terugbetaald moeten worden over een periode van 3 jaar.

Maar ook je leeftijd en situatie spelen zeker een grote rol. Wanneer je 80 bent en in een twijfelachtige gezondheid zal het niet meer mogelijk zijn om een lening aan te gaan die op 10 jaar terugbetaald moet worden. Voor een jonge twintiger zonder problemen zal dit al heel wat vlotter gaan. Het voordeel van een langere leentermijn zijn de lagere maandelijkse sommen die betaald moeten worden. Een nadeel echter is het oplopen van de kosten, gezien deze op jaarbasis berekend worden. Het is dus altijd beter om te kiezen voor de kortst mogelijke termijn die financieel haalbaar is. Wanneer je twijfelt tussen twee termijnen, kun je altijd even berekenen hoeveel die extra tijd je zal kosten aan intresten voor je een beslissing neemt.