Wanneer je een lening afsluit, moet je die natuurlijk ook terugbetalen. Enerzijds betaal je het ontleende bedrag en anderzijds een bijkomend bedrag dat ontstaat door de intrest. Dit is de prijs die je betaalt om een lening te krijgen. De snelheid waarmee je de lening moet voldoen, wordt afgesproken aan het begin van de lening en staat in je contract. Indien je door omstandigheden niet tijdig kan betalen, komen daar behoorlijk wat gevolgen bij kijken.

Wanneer je één maand achterstaat met je betalingen is er nog geen man overboord, en kan je dit terug rechtzetten door de achterstallige som bij te betalen. Ook bij een achterstand van twee maanden, krijg je nog een kans om alles recht te zetten. Heb je echter drie maanden nagelaten om te betalen, dan zal je lening stopgezet worden. Dit houdt in dat de instelling die je de lening gegeven heeft, het volledige bedrag in één keer kan opeisen. Kan je hier niet aan voldoen, dan moet je zo snel mogelijk een oplossing zoeken om te vermijden dat het tot een rechtzaak komt.

In de eerste plaats zul je geconfronteerd worden met een incassobureau of deurwaarder. Ook zal er een beslag gelegd worden op je loon. Dit wil zeggen dat ene deel van je inkomen rechtstreeks naar je schuldeiser gaat. Wanneer dit bedrag voldoende hoog is, kan je de verdere lening op deze manier aflossen. Is dat niet het geval of heb je geen inkomen, dan zal er wellicht beslag gelegd worden op je bezittingen.