De maximale hypotheek berekenen kan veel duidelijkheid geven over het bedrag dat de hypotheekverstrekker zal verstrekken aan een huiseigenaar wanneer deze van plan is een huis te gaan kopen. De maximale hypotheek is het maximale bedrag dat een hypotheekverstrekker aan de huiseigenaar zal gaan verstrekken om de huiseigenaar te helpen met het financieren van de woning. In ruil voor deze financiering zal de huiseigenaar maandelijks een bedrag aan de hypotheekverstrekker betalen om uiteindelijk de hypotheek af te lossen.

De maximale hypotheek berekenen vereist een aantal gegevens. Allereerst moet er gekeken worden naar de looptijd van de hypotheek en het bedrag dat de hypotheekaanvrager maandelijks kan betalen aan de hypotheekverstrekker. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de waarde van het huis dat gekocht gaat worden en in hoeverre de koper het huis in bezit wil hebben. Daarnaast hangt de maximale hypotheek ook nog af van de hypotheekvorm die genomen wordt. De maximale hypotheek berekenen wordt daarnaast ook gedaan met de leeftijd van de huiskoper.

Om de maximale hypotheek te berekenen moet er eerst gekeken worden naar het bedrag dat de huiseigenaar maandelijks kan gaan aflossen aan hypotheek. Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van het bedrag dat de huiseigenaar elke maand aan salaris binnenkrijgt. Dit bedrag moet een nettobedrag zijn. Daarbij moet er ook aangegeven worden hoeveel geld men maandelijks kwijt is aan het afbetalen van eventuele andere hypotheken en leningen. Ook andere kosten, zoals verzekeringen, worden hierbij genomen. Uiteindelijk zal met het uiteindelijke bedrag dat maandelijks toegankelijk is om de hypotheek en de hypotheekrente mee af te lossen berekend kunnen worden. De maximale hypotheek wordt ook berekend met het spaargeld dat op dat moment beschikbaar is en in de toekomst vrij zal gaan komen.

Er wordt ook gekeken naar de looptijd van de hypotheek. Doordat er al duidelijkheid is over het maandelijks terug te betalen bedrag zal er samen met de looptijd gekeken kunnen worden naar de hoogte van de maximale hypotheek, omdat in deze looptijd met het maandelijkse bedrag de hypotheek afgelost zal gaan worden. De looptijd van hypotheken is over het algemeen 30 jaar, maar door overeenstemming tussen de hypotheekaanvragen en –verstrekker kan er voor gekozen worden dat de hypotheeklooptijd langer of korter zal zijn. De maximale hypotheek zal hierdoor ook lager of hoger uit gaan vallen.

Er moet ook gekeken worden naar de waarde en de staat van het huis. De maximale hypotheek berekenen vereist dan ook deze gegevens. Door te kijken naar de waarde van de woning wanneer deze gekocht gaat worden kan er een executiewaarde worden opgesteld. De executiewaarde is het bedrag dat de woning zal opbrengen wanneer de huiseigenaren het huis uitgezet zullen worden wanneer zij de hypotheek niet meer maandelijks kunnen aflossen. De hoogte van de hypothecaire lening is gelijk aan 75%, 100% of 125% van de executiewaarde. 75% Van de executiewaarde wordt verstrekt aan huiseigenaren die zelf ook een deel van de koopprijs op zich kunnen nemen waardoor zij dus minder geld hoeven te lenen voor de aankoop van een woning. 100% Van de koopprijs zal verstrekt worden wanneer het volledige bedrag dat neergeteld moet worden voor de woning gefinancierd moet worden. Hierbij moet het huis wel in woonbare staat zijn. 125% Van de executiewaarde zal verstrekt worden aan huiseigenaren die zelf de woning niet kunnen financieren. Daarnaast moet er bij het huis dan ook het een en ander verbouwd worden om de woning woonbaar te maken. De 25% extra is namelijk voor verbouwkosten die nodig zijn om het huis wel woonbaar te maken voor de huiseigenaar. De maximale hypotheek zal ook met de hoogte van de executiewaarde berekend worden.

De maximale hypotheek berekenen wordt bij verschillende hypotheekvormen anders gedaan, omdat deze andere voorwaarden hebben. Zo zal een hypotheekvorm waar alleen maandelijks de hypotheekrente betaald moet worden (aflossingvrije hypotheek) de maximale hypotheek gelijk zijn aan 100% of 125% van de executiewaarde. Bij een annuïteitenhypotheek, waarbij maandelijks een bedrag inclusief hypotheekrente betaald moet worden, zal de maximale hypotheek lager zijn. Dit is omdat de huiseigenaar maandelijks een bedrag moet gaan aflossen waarbij het risico voor een hypotheekverstrekker een stuk hoger is, omdat het kan voorkomen dat de huiseigenaar plotseling geen baan meer heeft.

Als laatste speelt de leeftijd van de huiseigenaar ook mee. Zo zullen jongeren op de huizenmarkt een lagere maximale hypotheek krijgen, omdat zij vaak nog geen vast contract hebben. Hierdoor is het voor jongeren moeilijk om een hypotheekverstrekker te zoeken die ook aan hen een hypotheek wil verstrekken. Daarnaast zal de maximale hypotheek voor een ouder iemand ook een stuk lager zijn, omdat het risico op overlijden groter is op latere leeftijd. Iemand van boven de zestig zal daardoor een lagere maximale hypotheek kunnen krijgen dan iemand die net dertig is geworden.

De maximale hypotheek berekenen kan met alle genoemde factoren. Daarnaast kan de maximale hypotheek ook berekend worden door een adviseur van de hypotheekverstrekker waarbij ook snel duidelijkheid zal zijn over de hypotheekrente en andere voorwaarden van de hypotheek. Een gesprek aangaan met een adviseur is daarom altijd aan te raden wanneer men de maximale hypotheek wil berekenen.