De lineaire hypotheek is één van de populairste hypotheekvormen ter wereld. De lineaire hypotheek heeft zijn succes meer dan waarschijnlijk te danken aan het vaste verloop waarbij de hoogste kosten in het begin worden gedragen. De voortgang van de lineaire hypotheek is dan ook heel eenvoudig. U dient maandelijks een vast bedrag van de hoofdsom inclusief de verschuldigde rente af te betalen. De rente wordt bij een lineaire hypotheek berekend aan de hand van het nog openstaande bedrag en dus wordt het af te lossen bedrag kleiner naarmate de tijd verstrijkt.

 Het enige probleem waar u als kredietnemer bij een lineaire hypotheek mee te maken kunt krijgen is het feit dat het fiscaal minder aantrekkelijk is. Vanaf het ogenblik dat u begint met afbetalen zal de rente immers dalen. Een daling van de te betalen rente zorgt er op zijn beurt natuurlijk ook voor dat er minder rente afgetrokken kan worden. Een extra voordeel dat dan weer verbonden is aan de lineaire hypotheek is dat er een beperking van het eigenwoningforfait van toepassing is.