Het is geen geheim dat er op bepaalde hypotheekvormen varianten bestaan en dat is zeker het geval bij de spaarhypotheek. Eén van de varianten die we daarbij kunnen onderscheiden is de zogenaamde levenhypotheek. De levenhypotheek is een hypotheek die de kredietnemer een vast rendement garandeert, maar welke er eveneens voor zorgt dat de te betalen hypotheekrente maximaal aftrekbaar is, iets wat voor veel gezinnen over de hele wereld toch bijzonder welkom is. Aansluitend op de voorwaarden van een spaarhypotheek welke onder andere stelt dat er een spaarrekening dient te worden afgesloten waarop het kapitaal zal worden opgebouwd, wordt er bij een levenhypotheek ook een levensverzekering afgesloten.

Het grote voordeel van een levenhypotheek is en blijft natuurlijk nog steeds de flexibiliteit. Het is steeds mogelijk om meer of minder af te lossen dan in de kredietovereenkomst werd overeengekomen. Dit voordeel brengt echter ook een nadeel met zich mee, want door deze flexibiliteit is het eindkapitaal niet gegarandeerd waardoor u zelf zult moeten zorgen dat u tegen de einddatum van het krediet over voldoende kapitaal beschikt, ook wanneer deze op de spaarrekening nog ontoereikend is. De levenhypotheek wordt alles bij elkaar wel aanzien als één van de interessantste hypotheekvormen op de markt.