Een lening voor zelfstandigen kunnen we op het eerste zicht een beetje gaan vergelijken met een persoonlijke lening, maar dan specifiek met als doel om een bedrijf te financieren. De voorwaarden die aan een dergelijke lening voor zelfstandigen zijn verbonden zijn vaak gelijklopend met die van een persoonlijke lening. Ook de waarborgen die gegeven moeten worden zullen vooral gezocht worden in de inkomsten van het bedrijf. Wanneer er door de bank met andere woorden wordt vastgesteld dat de inkomsten van het bedrijf een bepaalde lening niet rechtvaardigen zal deze ook niet worden toegekend.

Een groot verschil met de persoonlijke lening is dat de aansprakelijkheid van een lening voor zelfstandigen beperkt kan worden tot de inbreng in het bedrijf in kwestie. Wanneer er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een BV (in België de BVBA) kan de bank enkel en alleen aanspraak maken op het vermogen van het bedrijf en niet op het persoonlijk vermogen van de zaakvoerder en / of eventuele vennoten. In dit opzicht brengt het afsluiten van een dergelijke lening voor een bedrijf voor de bank een groter risico met zich mee. Het is voor zelfstandigen ook gewoon mogelijk om een echte persoonlijke lening af te sluiten, maar dan enkel en alleen wanneer aangetoond kan worden dat de lening ook echt voor persoonlijke doeleinden zal worden gebruikt.