Vooraleer je een lening aangaat, kan je online de lening berekenen zodat je weet hoeveel je kan lenen of hoeveel je maandelijks kunt afbetalen. Er zijn verschillende leenkantoren en banken die een online programma aanbieden om dit op een eenvoudige manier te doen. Ofwel geef je al je inkomsten en uitgaven in en krijg je een simulatie van je maximale leenbedrag, ofwel geef je het gewenste leenbedrag en krijg je een zicht op de maandelijkse betalingen die nodig zijn om dit bedrag te lenen. Zo weet je op voorhand waar je aan begint en of de lening überhaupt realistisch is voor jou. Natuurlijk moet het leenkantoor of de bank het gevraagde bedrag ook nog goedkeuren. Jij bent niet de enige die dit realistisch moet vinden om maandelijks te betalen.

Wanneer je een lening  berekenen wilt zal je merken dat er verschillende factoren zijn die een invloed hebben op zowel de intrest als het maandelijkse bedrag dat je moet betalen. Enerzijds heeft het doel van je lening de nodige impact, anderzijds de termijn waarop je de lening zal terugbetalen. Hoe langer je doet over de afbetalingen, hoe lager het bedrag per maand zal liggen, maar hoe meer kosten je maakt. Uiteindelijk betaal je de intresten per maand en zal je dus meer betalen wanneer het aantal maanden van afbetaling hoger ligt. Daarom is het aangeraden om bij het berekenen de termijn zo kort mogelijk te houden en het te betalen bedrag zo hoog mogelijk. Aangepast aan je persoonlijke financiële situatie en het akkoord van de bank.