Leasing is een overeenkomst waarbij de eigenaar een goed voor een bepaalde periode ter beschikking stelt aan de gebruiker. Deze betaalt daarvoor een vergoeding.
Dit lijkt zeer sterk op een gewone huurovereenkomst waarbij de gebruiker een vergoeding betaalt aan de eigenaar of zelfs op de huurkoop waarbij de eigendom overgaat naar de gebruiker bij de laatste afbetaling.
Toch zijn er verschillen, daartoe moet een onderscheid gemaakt worden tussen operationele leasing en financiële leasing.

Bij operationele leasing biedt de eigenaar meestal een volledige service; als de kosten voor het in standhouden van het goed (onderhoud en herstellingen), de verzekeringen, de taksen, bij auto’s een budget voor banden. Met andere woorden, de volledige administratie van het goed blijft bij de eigenaar (of leasingmaatschappij) tegen een meestal vaste maandelijkse kostprijs. Op het einde van het contract wordt de gebruiker geen eigenaar, de verkoop en de restwaarde gebeurt door de eigenaar. Je kan op die manier alle materiaal en uitrusting leasen: machines,  informaticamateriaal, auto’s, medisch materiaal. Naast een eenvoudiger administratie is het voordeel voor de (beroeps)gebruiker vooral fiscaal. Hij moet eveneens geen kapitaal investeren, enkel de maandelijkse betalingen komen in zijn balans. Bovendien worden onvoorziene kosten uitgesloten, behoudens bij een gebrek aan zorgen. Particulieren hebben een aantal van deze voordelen niet, financieel zal een krediet bijna altijd voordeliger uitkomen.

Bij financiële leasing blijft de leasingmaatschappij enkel juridisch eigenaar van het goed. De gebruiker staat dus zelf in voor het in stand houden van het goed, het zal dan ook opgenomen worden in zijn balans.