De krediethypotheek kunnen we in zekere zin eigenlijk een beetje gaan vergelijken met een zogenaamd doorlopend krediet. Het is bij een krediethypotheek immers mogelijk om van het verkregen bedrag meer af te lossen dan werd overeengekomen, maar ook om een eerder afgelost bedrag opnieuw op te nemen. Op deze manier geniet u een ongekende vrijheid die er voor zorgt dat u veel minder snel in de financiële problemen zult komen omdat u niet kunt voldoen aan de betalingsvoorwaarden van uw hypothecaire lening. Zoals te verwachten valt bij een dergelijk krediet is het wel zo dat de rente variabel is en u met andere woorden niet bent beschermd tegen eventuele renteverhogingen.

Bovenstaande mag dan bij veel mensen als muziek in de oren klinken, toch brengt het afsluiten van een krediethypotheek ook een aantal aanzienlijke nadelen met zich mee. In eerste instantie is er het beperkt fiscaal voordeel wanneer u gewoon volgens de voorwaarden van het geleende bedrag aflost. Het is wel zo dat u bij een krediethypotheek zelf beslist wat voor u het interessantst is aangezien het u vrij staat om meer af te lossen dan werd overeengekomen, maar u eveneens de mogelijkheid heeft om een eerder afgelost bedrag opnieuw op te vragen. Hou er wel rekening mee dat een krediethypotheek een zeer gevaarlijke hypotheekvorm is. Het geleende bedrag dient altijd tegen een bepaalde datum afgelost te zijn en wanneer u niet gebonden bent aan een vaste afbetaling kan dat er wel eens voor zorgen dat u in de problemen komt aan het einde van de kredietovereenkomst.