Het kan voorkomen dat een persoon meerdere krediet heeft afgesloten. De persoon moet dan bijvoorbeeld een autolening aflossen bij kredietinstelling A, een hypothecaire lening aflossen bij instelling B en een persoonlijke lening aflossen bij instelling C. Dan kan het handig zijn om deze kredieten samen te voegen. Alle krediet worden dan ondergebracht bij één instelling. Minder papierwerk en slechts één maandelijkse afbetaling zijn de grootste voordelen. Natuurlijk moet men ook opmerken dat het samenvoegen van kredieten niet altijd de beste oplossing is. Dergelijke dienst kost ook een hoop het. Het verhuizen van kredieten van financiële instelling A naar instelling B is een dure aangelegenheid. Informeer u dus eerst goed en kijk of het wel nut heeft om verschillende kredieten samen te voegen.