Tegenwoordig kan je nagenoeg alles op krediet kopen. Dat biedt heel wat voordelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Een voordeel is de spreiding van je kosten, terwijl je toch dadelijk je aankopen kunt doen. Je hebt vandaag alles in je bezit, maar moet het pas morgen betalen. Een nadeel is het gebrek aan overzicht. Wanneer je een heleboel zaken op krediet koopt, zijn er tal van kleine bedragen die maandelijks betaald moeten worden. Het wordt echter bijzonder moeilijk om bij te houden wat er allemaal te betalen valt en aan welke instellingen. Daarenboven kunnen al die kleine bedragen na verloop van tijd heel wat meer budget innemen dan initieel gepland. Doordat het steeds om een kleine som gaat, lijkt het alsof je maandelijks amper iets afdraagt, maar vele kleintjes maken snel één grote.cofidis

Kredieten bundelen bij Cofidis

Om terug een overzicht te krijgen en bovendien de maandelijkse afbetalingen te verlagen, biedt Cofidis de mogelijkheid om kredieten te bundelen. Concreet wil dit zeggen dat alle openstaande kredieten vereffend worden en overgedragen naar Cofidis. Zo moet je maar aan één instelling betalen en vaak gaat dit om een lager bedrag dan de som van alle kredieten.

Op welke manier?

Er zijn twee manieren om je kredieten te bundelen bij Cofidis. Eerst en vooral kan voor de klassieke lening gekozen worden. Hierbij wordt de som van alle kredieten geleend (dit kan ook een afwijkend bedrag zijn) en blijft nadien één lening openstaan bij Cofidis. Er wordt een vaste termijn afgesproken waarbinnen de lening betaald zal worden. Een twee optie is door middel van een kredietlijn. Het verschil met de klassieke lening is de duur en het gebruik van de kredietlijn. Het betreft een contract van onbepaalde duur waarop maandelijks een betaling uitgevoerd wordt in functie van het ontleende bedrag. Elk bedrag echter dat op de kredietlijn werd overgemaakt, kan opnieuw aangewend worden.
Bezoek hier de website van Cofidis voor een vrijblijvende lening simulatie.