Bij elke betaalkaart en bij elke bank krijg je, onder bepaalde voorwaarden zoals loondomiciliëring, een kredietlijn. Dit wordt een “bankkaart” genoemd. Je mag dan geoorloofd negatief gaan op je rekening. Na 3 maanden moet je rekening wel weer op “0” staan. Eén dag is genoeg om weer gebruik te kunnen maken van je  kredietlijn. Het bedrag dat je op die manier bijkomend kan opnemen is initieel beperkt. Je kan het wel in akkoord met je financiële instelling verhogen of verlagen. Een ideaal middel dus om tijdelijke tekorten op te vangen. Bijvoorbeeld in december of in de koopjesmaand.

De rente die je betaalt is meestal iets lager dan de rente van een persoonlijke lening. Het is, door het beperkte bedrag en de korte looptijd een eerder goedkope manier om tijdelijke tekorten op te vangen. Bovendien betaal je slechts vanaf de dag van het debet tot wanneer je terug op “0” staat. De rente is ook altijd lager dan wat je zou betalen bij een ongeoorloofd debet.  Je staat ongeoorloofd debet als je “onder 0” komt en geen kredietlijn hebt, of als je nog meer uitgeeft dan je kredietlijn.

Nu is dit laatste vandaag nog maar zéér beperkt mogelijk. Een biljettenautomaat zal niet meer geven dan je limiet (plus soms een kleine overschrijding). Hetzelfde geldt voor elke betaalterminal in de winkels.

Deze kredietvorm mag niet verward worden met een creditkaart waarbij je in feite je aankopen niet direct betaalt maar om de maand een afrekening zult krijgen. De rente is hier hoger.