Een krediet afsluiten is iets dat tegenwoordig gemakkelijker gaat en vaak online gedaan wordt.Veel mensen vragen zich bijna dagelijks af of het leven niet eenvoudiger zou zijn wanneer we allemaal veel geld zouden hebben. Daar valt natuurlijk best wat over te zeggen, maar aan de andere kant moet u niet perse veel geld hebben om uw dromen waar te kunnen maken. Wanneer u bijvoorbeeld al dan niet tijdelijk over verminderd kapitaal beschikt kunt u er immers ook nog steeds voor kiezen om een krediet af te sluiten. Een krediet is immers een zeer eenvoudige manier om extra kapitaal op te halen, ook al moet u dat kapitaal op een zeker ogenblik terugbetalen. Een krediet kost u ook altijd geld waardoor veel mensen zich de vraag stellen of het voor hun al dan niet interessant is. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag alles over het afsluiten van een krediet alsook welke voor- en nadelen er aan verbonden zijn.

Waarom een krediet afsluiten?

krediet afsluiten In de inleiding werd het antwoord op bovenstaande vraag eigenlijk reeds gegeven. De realiteit is immers dat er heel wat goede redenen kunnen zijn. U kunt er voor kiezen om een krediet af te sluiten omdat u niet over voldoende kapitaal beschikt om een bepaalde investering te doen, maar u kunt ook een krediet afsluiten omdat u gewoon geen eigen kapitaal wenst te investeren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de aankoop van een nieuwe auto. Bijna niemand maakt de keuze om de auto volledig met eigen kapitaal te financieren, ook al zou men dit eventueel wel kunnen. Feit is echter dat een auto wordt aanzien als verloren kapitaal. Met andere woorden, een auto zal na verloop van tijd niet stijgen in waarde, in tegendeel. Dergelijke “nutteloze” investeringen kunnen het best gefinancierd worden met geld dat u gaat lenen. Doet u het met eigen kapitaal, dan is de kans immers groot dat u andere wel interessante investeringen moet laten vallen en dat zou toch wel bijzonder jammer zijn. Tot slot kan een krediet u ook helpen om door een moeilijke periode te komen. Iedereen maakt het in zijn of haar leven wel eens mee dat het financieel allemaal iets minder goed gaat. Ook op dat soort momenten kan het goed doen  om te weten dat u nog steeds over de mogelijkheid beschikt om een krediet af te sluiten.

Hoe een krediet afsluiten?

Een krediet afsluiten is eigenlijk niet zo moeilijk. Het enige waar u rekening mee dient te houden is dat de bank altijd een bepaald onderzoek in zal stellen naar uw financiële situatie. Men kijkt immers niet alleen welk bedrag u kunt lenen, maar ook op welke termijn het realistisch is om het bedrag terug te betalen. Ook wordt door de bank onderzocht of u reeds één of meerdere kredieten heeft lopen waarna vervolgens alle bedragen worden opgeteld. Alvorens naar de bank te stappen is het ook belangrijk om bij uzelf even ten  rade te gaan waar u precies naar op zoek bent. Met andere woorden, hoeveel geld wenst u te lenen en vooral op welke manier wilt u het geld lenen. Kiest u voor een eenvoudig en lineair krediet of gaat u toch maar voor een flexibel krediet?  Er bestaan wat dat betreft heel wat mogelijkheden om een krediet te sluiten, maar ze zijn lang niet allemaal voor iedereen geschikt. 

Conclusie

Heel wat mensen gaan er automatisch vanuit dat mensen die lenen te maken hebben met financiële problemen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke stelling echter zeer belachelijk is. Sterker nog, eigenlijk is het afsluiten van een krediet een teken dat het met de persoon in kwestie wel goed gaat, anders had hij het krediet door de bank nooit toegekend gekregen. Eigenlijk moet u slechts met één punt rekening houden en dat is dat geld lenen ook altijd geld kost. Het bedrag dat u na afloop van uw kredietperiode aan de bank zult hebben terugbetaald zal immers veel groter zijn dan het bedrag dat u in eerste instantie zelf heeft gekregen.