koopoplijfrente1De koop op lijfrente betekent dat de verkoper zijn huis (of een ander onroerend goed) nu al verkoopt tegen een vast maandelijks bedrag, dat geïndexeerd is, en dit zo lang hij leeft, vandaar het woord “lijfrente”.  Naargelang het contract blijft hij er bovendien zelf in wonen tot zijn dood maar meestal zal de koper het huis intrekken.

Op deze koop worden de normale rechten betaald, plus een zekere startsom, het boeket genoemd, die ongeveer 10% is van de waarde van het goed.

Deze vorm van kopen kan voor beide partijen ideaal van zijn.
De koper heeft nu al, tegen een goedkope maandelijkse last, het huis en kan er zelfs verbeteringswerken in doen. Hij kan het zelf bewonen of verhuren. Hoelang en dus hoeveel hij hiervoor in totaal betaalt zal afhangen van het overlijden van de verkoper. Dit lijkt een gok, maar je moet vergelijken met een hypothecaire lening van 30 jaar.

De verkoper heeft de zekerheid dat hij tot zijn einde een bepaald inkomen zal hebben waarmee hij bijvoorbeeld de huur van de serviceflat kan betalen. Hij zal een dergelijke formule meestal pas overwegen als hij kinderloos is.

Lijfrentes hebben veel vormen en voorwaarden, zo kan je ze bijvoorbeeld ook op 2 hoofden vestigen of overeenkomsten insluiten aangaande het (klein) onderhoud en structurele zware herstellingen van de woning. En dan zijn er uiteraard ook nog ontbindende bepalingen zoals de nietigheid van het contract als de koper de maandelijkse last niet meer betaalt. Daarnaast zijn er nog fiscale voordelen voor beide partijen. Laat u goed inlichten!