Ook jongeren die net hun rijbewijs hebben behaald en zich op de openbare weg willen begeven dienen, hoewel ze een zeker risico vormen, over een autoverzekering te kunnen beschikken. De ervaring die verzekeraars doorheen de jaren heeft bijgebracht heeft er voor gezorgd dat er vandaag de dag zoiets bestaat als een jongeren autoverzekering. Een jongeren autoverzekering verschilt eigenlijk niet zoveel ten opzichte van de gewone autoverzekering. Het enige verschil waar u hierbij rekening mee dient te houden zit hem vooral in de kostprijs. Een jongeren autoverzekering is altijd duurder dan een gewone autoverzekering en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de verzekeraar zich er goed bewust van is dat deze een bepaald risico loopt met het verstrekken van de autoverzekering.

Een jongeren autoverzekering wordt omwille van bovenstaande reden dan ook vaak vermeden. Er wordt dan door de jongere met de auto gereden onder de verzekering van de ouders, wat op zich natuurlijk geen probleem vormt, maar wel een risico inhoudt wanneer er zich een schadegeval voordoet. Om de kostprijs van de jongeren autoverzekering zoveel mogelijk te dekken doet u er goed aan om voor uw zoon of dochter geen al te zware auto te kopen. Het is immers alom bekend dat, hoe zwaarder de auto is, des te hoger ook de premie van de jongeren autoverzekering komt te liggen. Dit geldt overigens ook voor gewone autoverzekeringen